UPCOMING SHOWS

Saturday 9th November

Piano Kensington |  6-30pm  |  London

Tuesday 12th November

Piano Kensington |  8-45pm  |   London

Thursday 14th November

Piano Kensington |   6-30pm  |   London

Friday 15th November

Piano Smithfield |  8-30pm  |   London

Saturday 16th November

Piano Kensington  |   6-30pm   |   Loughton

Sunday 17th November

Neds Club  |   12pm   |  London

Sunday 17th November

Soho House (Greek Street)  |   6pm   |  London